Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læringsstile

På Astrup Skole arbejder vi med børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Vi skal i de fleste tilfælde finde andre indgangsvinkler til læring end i den alm. folkeskole.

Vi tager udgangspunkt i neuropædagogik og med indsigt i hjernens funktioner arbejder vi på at skabe de bedste forudsætninger for at understøtte og fremme læring, udvikling og selvhjulpenhed for vore elever med funktionsnedsættelser.

For en stor del af skolens elever er der behov for, at vi anvender forskellige metoder for at åbne op for læring, og vi oplever, at bl.a. pædagogisk massage og rideterapi kan bidrage til, at elever bliver læringsparate.

Vi bestræber os til stadighed på at møde den enkelte elev lige præcis der, hvor barnet skal mødes – på barnets egne betingelser – på barnets formåen - og optimerer læringsprocesserne ud fra dette.

Børn med særlige behov har brug for voksne med særlige kompetencer. Med afsæt i disse kompetencer arbejder vi med fokus på børnenes udvikling og faglighed.

Vi arbejder ud fra læringsstilsteorien.

Læringsstile kan defineres sådan:

De metoder vi bruger, når vi skal

  • koncentrere os om ny og svær information

  • tage denne information ind gennem sanserne

  • bearbejde den til viden i hjernen

  • lagre denne viden i hjernen

  • bruge denne viden igen, dvs. huske den.

Dunns og Dunns model, der er afbildet her på siden, opererer med i alt 20 faktorer der kan påvirke vores læring positivt eller negativt: positivt hvis vi får lov til at bruge vores styrker, negativt hvis vi bliver tvunget til at lære på måder, der ikke passer til os.

 

Læringsstile

 

Vi arbejder meget med de følelsesmæssige stimuli, hvilket går godt i tråd med vores neuropædagogiske tilgang.