Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Astrup Skole er beliggende i landsbyen Astrup, Hadsundvej 11, 9510 Arden. Skolen er udstyret med gode handicapfaciliteter og fremstår indbydende og overskuelig med brede gangarealer, fællesrum til samling, gode og rummelige undervisningslokaler, sanserum, motoriklokale, musiklokale, skolekøkken, bibliotek, idrætssal og kreativt værksted.

Skolen har fine afskærmede udenomsarealer med direkte adgang til legeplads og boldbane. Der er gode P-pladsforhold og sikker af– og påstigningsforhold, hvilket er meget vigtigt i forhold til skolens elevgruppe. Fra skolen er der gode muligheder for ture i naturskønne områder.

Målgruppe
Astrup Skoles målgruppe er børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan være tale om kommunikative, relationelle, perceptuelle, motoriske samt sociale vanskeligheder. Nogle elever er ikke mobile og anvender kørestol og andre hjælpemidler. Eleverne kan ofte have flere diagnoser, men fælles for dem alle er, at de har vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder,

Ledelse
Skoleleder: Anne-Louise Sadek
Formand for skolebestyrelsen:

Klasser
Antal klassetrin på skolen: 11
Antal klasser: fordelt i 6 klasser

Elever og personale
Antal Elever og Personale kan ses på Uddannelsesstatistik.dk

Tilbud efter skole
Skolen har integreret SFO, som optager elever i 0.-10.klasse