Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vision

På Astrup Skole arbejder vi med børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Vi skal i de fleste tilfælde finde andre indgangsvinkler til læring end i den alm. folkeskole. Vi tager udgangspunkt i neuropædagogik og med indsigt i hjernens funktioner arbejder vi på at skabe de bedste forudsætninger for at understøtte og fremme læring, udvikling og selvhjulpenhed for vore elever med funktionsnedsættelser.

For en stor del af skolens elever er der behov for, at vi anvender forskellige metoder for at åbne op for læring, og vi oplever, at bl.a. pædagogisk massage og rideterapi kan bidrage til, at elever bliver læringsparate. Vi bestræber os til stadighed på at møde den enkelte elev lige præcis der, hvor barnet skal mødes – på barnets egne betingelser – på barnets formåen - og optimerer læringsprocesserne ud fra dette. Børn med særlige behov har brug for voksne med særlige kompetencer. Med afsæt i disse kompetencer arbejder vi med fokus på børnenes udvikling og faglighed.

Gennem en individuelt tilpasset og helheds orienteret undervisning sigter vi mod:

- at udvikle det enkelte barn Personligt, socialt og fagligt
- at den enkelte udvikles til at kunne indgå i samfundet og voksenlivet, både på egne og fælles præmisser