Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dagsrytme

Ankomst til skolen 
Skolens elever ankommer med taxa mellem kl. 6.45 og 7.50, og på skolens P-plads står medarbejdere klar til at tage imod børnene. Indtil skoledagens start kl. 8.00 er der morgenhygge, spil, leg, højtlæsning m.m. på programmet. Vi bestræber os på at give eleverne en rolig start på dagen bl.a. ved at sikre, at der er tilstrækkelig mange voksne omkring børnene også inden skoledagen starter. Der møder medarbejdere ind kl. 6.45, kl. 7.00 og 7.30. Alle øvrige medarbejdere, som skal møde ind til skoleårets start kl. 8.00,  møder kl. 7.45 til tilsyn og klargøring. 

Morgensamling
Kl. 8.00 ringer skoleklokken til morgensamling i gymnastiksalen. Her mødes vi alle til sang og dans. Der er er en fast og genkendelig ramme om morgensamlingen. Vi synger altid 1 - 2 sange om den aktuelle måned efterfulgt af endnu en sang, som kan være en børnesang, en fagtesang, en årstidssang eller en helt anden. Repertoiret er bredt! 

Når vi har sunget gør vi klar til en dans. På repertoiret er gamle og nye sanglege samt enkle folkedanse. Morgensangen suppleres med fødselsdagssang, når elever fylder år. 

Udover at morgensamlingen med sang og dans gerne skulle være god fælles oplevelse, håber vi med morgensamlingen at kunne bidrage til elevernes sociale udvikling. Musik, sang og sanglege / dans giver noget særligt, fordi man er i et fællesskab, der både  kan ses, høres og mærkes med kroppen. 

Vi oplever i stor udstrækning, at hver enkelt elev - trods den meget store forskellighed i elevgruppen - føler sig accepteret, som den han/hun er og trives og udvikles med morgensamlingens aktiviteter. 

Det sker, at en elev ikke mestrer at deltage i morgensamlingen eller kun kan være med i noget af tiden. Det respekterer vi og tager hånd om, og oftest viser det sig, at eleven hen over tid får lyst til / bliver tryg ved at deltage

Dagsrytme 1 Dagsrytme 2 Dagsrytme 3

Morgenmad 
Efter morgensamlingen spiser vi morgenmad, som skolen har valgt at sponsere. Mange af vore elever har en lang taxatur om morgenen og skal derfor tidligt op og måske kan det knibe med appetitten så tidligt om morgenen, ligesom tiden til morgenmad-spisningen kan være knap. Ved at alle elever bliver tilbudt morgenmad sikrer vi, at ingen børn går sultne til undervisning! Eleverne i klasserne S3, S4, S5 og S6 spiser morgenmad i aulaen, mens klasserne S1 og S2 spiser i klasselokalet.

Morgenmaden består hver dag af havregryn, havregrød, corn-flakes og hjemmebagt brød - indimellem suppleret med andre morgenmadsprodukter og øllebrød.

Undervisning / læring
Efter morgenmaden ca. kl. 8.30 starter dagens program for undervisning / læring efter klassens eller elevernes individuelle skemaer. 

Pauser / frikvarterer
Det eneste tidspunkt vi har en klokke, som ringer er til morgensamlingen kl. 8.00. Vi har ikke frikvarterer i klassisk forstand. Der indlægges pauser klassevis og/eller individuelle pauser, når man vurderer, der er behov herfor. Pauser afvikles både inde og ude alt afhængig af vejr og elevens behov og ønsker. Vi prioriterer dog, at alle elever så vidt mulig kommer ud hver dag, og skolens udearealer med sandkasse, gynger, svævebane, hængekøjer, moon-cars, cykler, boldbane m.m. inviterer til såvel leg som spil og læring. Der er altid kendte voksne omkring børnene, når der afholdes elevpauser. 

Kl. ca. 11.30 er der frokostpause. Her spiser eleverne i S3, S4, S5 og S6 igen i aulaen, mens S1 og S2 forbliver i klasserne. De fleste klasser har madkundskab på skemaet en gang om ugen,og denne dag er det ikke nødvendigt, at medbringe madpakke! 

Skoledagens afslutning
Kl. 13.45 slutter skoledagen og for de yngste elevers vedkommende afslutter vi med "farvel-sang" i aulaen. Ca. 20 elever fortsætter dagen i SFO. De øvrige elever følges til taxa.