Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål, indhold og dagligdag

Mål og indhold
Vi betragter skolefritidsordningen som en integreret del af skolen, og tilbuddet tilpasses hver enkelt elev. Eleverne kan tilmeldes SFO’en i hele skoleforløbet 0. – 10. klasse. Skolefritidsordningen er opdelt i ”LILLE SFO” og ”STORE SFO”, hvor eleverne i A1, S1 og S2 er tilknyttet ”LILLE SFO” og de øvrige elever tilknyttet ”STORE SFO”. Der er dog ikke tale om en skarp opdeling. Det sker jævnligt, at elever fra ”LILLE SFO” besøger og deltage i aktiviteter i ”STORE SFO”, ligesom elever i ”STORE SFO” af og til besøger ”LILLE SFO”.

SFO-tiden veksler mellem individuelt tilrettelagt leg og læring. Der vil være praktiske aktiviteter, træning i kommunikation og sociale regler, foruden motorisk træning og udvikling. Også i SFO’en er trivsel et nøgleord, og der er både plads til den frie leg samt time-outs for de elever, som efter skoledagen har brug for alenetid.

Den samlede pædagogiske indsats, hvad enten det drejer sig om undervisning eller SFO-tid, fremgår af den individuelle undervisningsplan. Fælles er, at der arbejdes med læring, trivsel og udvikling.

Dagligdagen
SFO-dagen starter med eftermiddagsmad, som inden er tilberedt af skolens ”køkkenpædagog” Anette. Eftermiddagsmaden finansieres delvis af en månedlig forældrebetaling på kr. 50,-, som opkræves sammen med den månedlige betaling for SFO-pladsen. Der spises i de to afdelinger: ”LILLE SFO” og ”STORE SFO”.